ArtsnavnMinstemål i cm
Berggylte14
Bergnebb11
Blåkjeft.
Blåstål/Rødnebb11
Breiflabb.
Brosme.
Brungylt11
Fjesing.
Fløyfisk.
Gapeflyndre.
Gressgylt11
Grønngylt12
Gråhai.
Gråsteinbit.
Havabbor.
Havmus.
Havål.
Horngjel.
Hvitting32
Hyse/Kolje31
Hågjel.
Kloskate.
Knurr.
Kolmule.
Kveite80
Laks35
Lange.
Lomre25
Lyr.
Lysing30
Makrell30
Paddetorsk.
Piggvar30
Rognkjeks.
Rødhai, småflekket.
Rødknurr.
Rødspette27
Sandflyndre23
Sei40
Sild18
Sjøørret35
Skjeggtorsk.
Skrubbe20
Slettvar30
Smørflyndre28
Stamsild.
Stripet pelamide.
Strømsild.
Sypike.
Svartkutling.
Taggmakrell.
Tykkleppet Multe.
Tunge24
Ulke.
Vassild27
Øyepål.
.