Vi bygger videre på suksessfaktoren fra 2019 med elektronisk rapportering og live resultater. Endringer for 2020 er få, men som noen kommenterte «det er ikke et døgn…» – dette har vi tatt til etterretning, i 2020 blir det ett døgn non-stop fisketid. Vi har også fått med oss «artsfiksenerdene» SFK Galskap til å trekke lasset.

Mye kan sies om Oslofjorden, men det som er unikt er det rike artsmangfoldet og en perfekt konkurranse arene for denne type konkurranse.

Døgnknurren tar plass i Oslofjorden 6-7 juni 2020.

Påmelding:
Døgnknurren 2020

Kort om konkurransen

«Døgnknurren» er åpent for lag opp til tre deltagere, med fiske fra båt. Som navnet tilsier går fisket i ett døgn. Vi starter etter lørdagens skippermøtet (10:00 – 10:30) fra lørdag 6 juni klokken 11:00 og fisker oss frem til søndag 7 juni 11:00.

For gjeldene arter og eventuelle minstemål se artsliste 2020 (se nedenfor).

 «Døgnknurren» bruker elektronisk innrapportering hvor poeng baserer seg utelukkende på lengde. Erfaringen med denne formen for innrapportering har vært meget positive og godt mottatt av deltagere, da dette gir bedre oversikt over egen og andres fangst. For å ikke fjerne all spenning så stenges innsyn i andres resultater fra 03:00 søndag morgen.

Det er mulig å starte fra båtplasser som ligger utenfor Drøbak, men innenfor fiskeområdet.

Deltakeravgift: 500,- pr deltager og maks 1 200 pr lag. For junior 300,-

Artsliste:

Artsnavn Minstemål i cm Artsnavn Minstemål i cm
Berggylte 14 Paddetorsk  
Blåkjeft   Panserulke  
Blåstål/Rødnebb 11 Piggvar 30
Breiflabb   Rognkjeks  
Brosme   Rødhai,
småflekket
 
Brungylt 11 Rødknurr  
Dvergulke
Fjesing   Rødspette 27
Fløyfisk,
vanlig
  Sandflyndre 23
Gapeflyndre   Sei 40
Gressgylt
Grønngylt 12 Sild 25
Gråhai   Sjøørret 35
Gråsteinbit   Skjeggtorsk  
Havabbor   Skrubbe 20
Havmus   Slettvar 30
Havål   Smørflyndre 28
Horngjel   Spisshalet kutling  
Hvitting 32 Stamsild  
Hyse / Kolje 31 Stripet pelamide  
Hågjel   Strømsild  
Kloskate   Svartkutling  
Knurr   Sypike  
Kolmule   Taggmakrell  
Kveite 80 Tunge 24
Laks 35 Ulke, vanlig  
Lange   Vassild 27
Lomre 25 Øyepål  
Lusuer      
Lyr      
Lysing 30    
Makrell      

Overnatting:

Overnattingsmuligheter i Drøbak

  1. Reenskaug hotel
  2. Oscarsborg festningshotell
  3. Bed & Breakfast (se visitdrobak.no)
  4. Airbnb

Tider og steder

Minglekveld: Fredag 5 juni åpner vi akvariet (deler av det) til minglekveld og utdeling av startkonvolutt, enkel servering (bring eget drikke) og tid for fiskeprat.

Skippermøte: Lørdag 6 juni klokken 10:00 – 10:30 på baksiden av Drøbak Akvarium. Utdeling av start-tagg og siste info. Alle lag må stille med minimum en person som er ansvarlig for å ta med målebrett som er påkrevd for gyldig rapportering. Det vil også være salg av råe reker.

Fisketid: Lørdag 6 juni fra 11:00 frem til søndag 7 juni 11:00 (innrapportering stenges 11:03)

Premieutdeling: Drøbak akvarium søndag 7 juni 13:30 Husk også retur av målebrett!

Poengberegning:

Vi fortsetter der vi sluttet i fjor, med poengberegning basert på lengde, hvor lengste fisk i hver art gir 100 poeng og deretter blir poeng gitt som prosent av lengste fisk. Dette gjelder alle arter.

Dersom det blir tatt og registrert to fisker av samme art med lik lengde så vil dette gi lik poengsum (poeng beregnes av artsfiske.com).

Premiering:

De 3 beste lagene får premier fra hovedsponsor som er Simrad, de seks beste lagene får premier fra øvrige sponsorer.

Egen premie til størst knurr.

Øvrige premier: Camp Hallibut, Vea Lures, Fiskeutstyr fra Torshov Sportsfiske, «skreddersydd» artsfisketur med SFK Galskap, …

Det blir også plakett for størst fisk i hver art.

Fiskeområde:

Fiskeområde er 20 nautiske mil sør og nord for Drøbak med følgende begrensing:

Nord: øst/vest linje som tangerer Tyvholmen
Syd: øst/vest linje fra Horten (Batteritangen lykt) og Store Revlingen lykt

Husk fredning sonen på 100 meter i lakseførende elver (Akerselva, Lysakerelva, Gjersøelva, Sandvikselva, samt stort sett alle elveos i Hurum og Drammensfjorden)

Norlig grense
Sørlig grense

Fiskeregler:

Konkurranseform:

«Døgnknurren» er en småbåtkonkurranse for lag hvor alt fiske skal foregå fra båt. Konkurransen skal utfordre deltagerne i å finne fiskemetode og riktig plass for de ulike arter man kan forvente å finne i området.

«Døgnknurren» er konkurranse for lag på opp til 3 personer, det er ikke tillatt å endre deltagere etter konkurransestart. Laget må være samlet til enhver tid.

«Døgnknurren» går over 24 timer, non stop, hvor deltagere selv må bestemme/finne beste tid og sted for fiske/hvile.

Alt fiske skal foregå med stang. Det er tillatt med 1 aktiv stang pr deltager i teamet samt en passiv stang pr team, maks 4 stenger er tillatt fra hver båt (oslofjordregelen). Det er tillatt med maks 6 kroker per stang.

Regelbrudd:

Brudd på fiskeregler, områder og tider vil føre til diskvalifisering. Arrangøren har falkeblikk (droner og satellitter) og et hvert forsøk på juks vil bli slått hardt ned på.  

Sponsorer:
Navico (Simrad-Yachting), Torshov Sportsfiske AS, Va Lures, Seatronic

Vedlegg