Vi bygger videre på suksessfaktoren fra 2019 med elektronisk rapportering og live resultater. Endringer for 2021 er få, men som noen kommenterte «det er ikke et døgn…» – dette har vi tatt til etterretning, i 2020 blir det ett døgn non-stop fisketid.

Mye kan sies om Oslofjorden, men det som er unikt er det rike artsmangfoldet og en perfekt konkurranse arene for denne type konkurranse.

Døgnknurren tar plass i Oslofjorden 5-6 juni 2021.

Påmelding:
Døgnknurren 2021

Kort om konkurransen

«Døgnknurren» er åpent for lag opp til tre deltagere, med fiske fra båt. Som navnet tilsier går fisket i ett døgn. På grunn av korona er det ikke skippermøte, all informasjon er digital. Fisket starter lørdag 10:00 (start fra egenvalgt sted) og rapportering er åpen i 24 timer.

For gjeldene arter og eventuelle minstemål se artsliste 2021 (se nedenfor).

 «Døgnknurren» bruker elektronisk innrapportering hvor poeng baserer seg utelukkende på lengde. Erfaringen med denne formen for innrapportering har vært meget positive og godt mottatt av deltagere, da dette gir bedre oversikt over egen og andres fangst. For å ikke fjerne all spenning så stenges innsyn i andres resultater fra 03:00 søndag morgen.

Det er mulig å starte fra båtplasser som ligger utenfor Drøbak, men innenfor fiskeområdet.

Deltakeravgift: 150,- pr deltager (maks 3 pr team).

Artsliste:

ArtsnavnMinstemål i cmArtsnavnMinstemål i cm
Berggylte14Paddetorsk 
Blåkjeft Panserulke 
Blåstål/Rødnebb11Piggvar30
Breiflabb Rognkjeks 
Brosme Rødhai,
småflekket
 
Brungylt11Rødknurr 
Dvergulke
Fjesing Rødspette27
Fløyfisk,
vanlig
 Sandflyndre23
Gapeflyndre Sei40
Gressgylt
Grønngylt12Sild25
Gråhai Sjøørret35
Gråsteinbit Skjeggtorsk 
Havabbor Skrubbe20
Havmus Slettvar30
Havål Smørflyndre28
Horngjel Spisshalet kutling 
Hvitting32Stamsild 
Hyse / Kolje31Stripet pelamide 
Hågjel Strømsild 
Kloskate Svartkutling 
Knurr Sypike 
Kolmule Taggmakrell 
Kveite80Tunge24
Laks35Ulke, vanlig 
Lange Vassild27
Lomre25Øyepål 
Lusuer   
Lyr   
Lysing30  
Makrell   

Overnatting:

Overnattingsmuligheter i Drøbak

  1. Reenskaug hotel
  2. Oscarsborg festningshotell
  3. Bed & Breakfast (se visitdrobak.no)
  4. Airbnb

Tider og steder

Fisketid: Lørdag 5 juni fra 10:00 frem til søndag 6 juni 10:00 (innrapportering stenges 10:03)

Premieutdeling: Drøbak akvarium søndag 6 juni 13:30, de som ikke kan møte vil motta premier i posten.

Poengberegning:

Vi fortsetter der vi sluttet i fjor, med poengberegning basert på lengde, hvor lengste fisk i hver art gir 100 poeng og deretter blir poeng gitt som prosent av lengste fisk. Dette gjelder alle arter.

Dersom det blir tatt og registrert to fisker av samme art med lik lengde så vil dette gi lik poengsum (poeng beregnes av artsfiske.com).

Premiering:

De 3 beste lagene får premier fra hovedsponsor som er Simrad, de seks beste lagene får premier fra øvrige sponsorer.

Egen premie til størst knurr.

Det blir også plakett for størst fisk i hver art.

Fiskeområde:

Fiskeområde er 20 nautiske mil sør og nord for Drøbak med følgende begrensing:

Nord: øst/vest linje som tangerer Tyvholmen
Syd: øst/vest linje fra Horten (Batteritangen lykt) og Store Revlingen lykt

Husk fredning sonen på 100 meter i lakseførende elver (Akerselva, Lysakerelva, Gjersøelva, Sandvikselva, samt stort sett alle elveos i Hurum og Drammensfjorden)

Norlig grense
Sørlig grense

Fiskeregler:

Konkurranseform:

«Døgnknurren» er en småbåtkonkurranse for lag hvor alt fiske skal foregå fra båt. Konkurransen skal utfordre deltagerne i å finne fiskemetode og riktig plass for de ulike arter man kan forvente å finne i området.

«Døgnknurren» er konkurranse for lag på opp til 3 personer, det er ikke tillatt å endre deltagere etter konkurransestart. Laget må være samlet til enhver tid.

«Døgnknurren» går over 24 timer, non stop, hvor deltagere selv må bestemme/finne beste tid og sted for fiske/hvile.

Alt fiske skal foregå med stang. Det er tillatt med 1 aktiv stang pr deltager i teamet samt en passiv stang pr team, maks 4 stenger er tillatt fra hver båt (oslofjordregelen). Det er tillatt med maks 6 kroker per stang.

Regelbrudd:

Brudd på fiskeregler, områder og tider vil føre til diskvalifisering. Arrangøren har falkeblikk (droner og satellitter) og et hvert forsøk på juks vil bli slått hardt ned på.  

Skitt Fiske 🙂

Vedlegg