Innrapportering og resultatservice for «Døgnknurren» er et samarbeid med artsfiske.com hvor deltagere rapporterer inn fangst etter hvert som den tas med art og lengde. Både deltagere og «tilskuere» vil kunne følge fangst tatt av de ulike lagene og sammenlagt resultat – helt frem til de siste timene hvor funksjonen fryses for å ikke fjerne spenningen ved premieutdelingen.

Vi ser frem til å kjøre med nytt og tidsriktig innrapportering og resultatservice.

«Døgnknurren» blir første gang vi bruker denne formen og basert på erfaringene vil vi også vurdere hvilke andre konkurranser dette kan være aktuelt for.

Link til live rapportering kommer.